magyar | English

Nemzetközi Köztisztasági Szervezet (ISWA) Magyar Tagozat

daisies
Üdvözöljük az ISWA Magyar Tagozatának honlapján!

A nemzetközi szervezetben való részvétel révén a magyar tagozat elsőrendű feladatának tartja a kommunális szolgáltatás fejlesztésében szerzett ismeretek, a korszerű hulladékártalmatlanítási technológiák, berendezések hazai hasznosítását, a szilárd hulladékgazdálkodással, az úttisztítással, sikosságmentesítéssel kapcsolatos új információk beszerzését, kutatások koordinálását és a konkrét technológiák adaptálását.

Megújult a www.iswa.org honlap

Látogassa meg, mert sok hasznos információhoz juthat! Bővült a szolgáltatási kör is, az ISWA tagok feltehetnek szakmai kérdéseket, melyekre az ISWA szakértői on-line válaszokat adnak!.

 Az ISWA Magyar Tagozat Ifjúsági szekciójának tagja, Svéd Gábor figyelemfelhívó összefoglalót készített a Waste Atlas 2013 (hulladék-térkép) kiadványról

Az internet nyújtotta óriási információ tömeg figyelmünket egyre inkább megosztja, ami hátráltatja a téma iránt érdeklődőket a számukra fontos tartalom kiszűrésében. Így van ez a hulladék-gazdálkodásról található tudományos publikációk, riportok esetében is. Ezért a „Waste Atlas” (továbbiakban WA) legfőbb küldetése, a hasznos információ strukturált, felhasználó-barát formában való megjelenítése egy web-térképen.
A WA 6 szervezet (ISWA, WtERT, SWEEP-Net, SWAPI, University of Leeds, és D-Waste), és közel 1000 egyén együttes munkájának produktuma. Véleményük egyöntetű abban, hogy a fenntartható hulladék-gazdálkodást globális mértékben szükséges megérteni.
Ennek köszönhetően a WA szabad hozzáférést ad 162 ország, 1773 város, 840 rendezett lerakóhelyéről, 697 hulladék-energiahasznosító üzem technológia adatairól, 100 mechanikus-biológiai és 74 biológiai kezelő létesítményéről és a világ 46 legnagyobb lerakóhelyéről.  WA.-ban olyan lényeges adatok szerepelnek , melyek fontosak a szakszerű hulladékgazdálkodási gyakorlatban.pl gyűjtött hulladék mennyisége, összetétele; környezeti igénybevétel; hulladék újrahasznosítás; hibás ártalmatlanítás; 1 főre jutó hulladéktermelés; hulladékkezelési költségek stb. A software lehetővé teszi a megfelelő grafikák, adat-riportok összehasonlító elemzését.

Az állandóan frissülő és kiértékelt – szabadon letölthető - adatával a WA ideális platformot nyújt a Waste Atlas (hulladék-térkép)
Az internet nyújtotta óriási információ tömeg figyelmünket egyre inkább megosztja, ami hátráltatja a téma iránt érdeklődőket a számukra fontos tartalom kiszűrésében. Így van ez a hulladék-gazdálkodásról található tudományos publikációk, riportok esetében is. Ezért a „Waste Atlas” (továbbiakban WA) legfőbb küldetése, a hasznos információ strukturált, felhasználó-barát formában való megjelenítése egy web-térképen.
A WA 6 szervezet (ISWA, WtERT, SWEEP-Net, SWAPI, University of Leeds, és D-Waste), és közel 1000 egyén együttes munkájának produktuma. Véleményük egyöntetű abban, hogy a fenntartható hulladék-gazdálkodást globális mértékben szükséges megérteni.
Ennek köszönhetően a WA szabad hozzáférést ad 162 ország, 1773 város, 840 higiénikus lerakóhelyéről, 697 hulladék-energiahasznosító üzemről, 100 mechanikus-biológiai és 74 mechanikai biológiai kezelőről, ill. a világ 46 legnagyobb lerakóhelyéről. Főbb adatok százalékos megoszlásban: gyűjtött hulladék mennyisége, összetétele; környezeti igénybevétel; hulladék újrahasznosítás; hibás ártalmatlanítás; 1 főre jutó hulladéktermelés; hulladékfogyasztási kiadás stb. A software lehetővé teszi a megfelelő grafikák, adat-riportok összehasonlító elemzését.

Az állandóan frissülő és kiértékelt – szabadon letölthető – adat állományával a WA. ideális platformot nyújt a kulcsfontosságú hulladék-gazdálkodási mutatóknak a potenciális gazdasági összefüggésekkel, és társadalmi változókkal való összevetéséhez.

A kiadvány a http://www.atlas.d-waste.com alatt érhető el és onnan szabadon letölthető.

Eredményes volt az ISWA Bécsben megrendezett éves közgyűlése és konferenciája (2013. október 6-10.)


Az ISWA éves Közgyűlése 2013. október 6-án, Bécs Városháza Dísztermében került megrendezésre, ahol az ISWA elnöksége és a nemzeti tagok 54 képviselője vett részt.

A Közgyűlés 24 napirendi pontja közül az ISWA Magyar Tagozat számára jelentős esemény volt, hogy David Newman elmondta, hogy egy éves munkájának sikerét az elnökség, az STC, a munkacsoportok és a teljes tagság támogatásának köszönheti.  Kiemelte a szervezet munkájában az ISWA alapító tagjának, a Magyar Tagozat elnökének jelentős szerepét David Newman ISWA elnök tanúsítványt adott át a magyar tagozat elnökének, melyben az „ISWA alapító atyjának” nemzetközi elismerését és köszönetét fejezi ki a kiemelkedő nemzetközi munkájáért és napirend előtt hozzászólásra kérte fel.   Dr. Hajdu György, német nyelvű köszöntőjében megemlékezett az ISWA múltjáról, a jelenlegi nemzetközi szakmai jelentőségéről. Az ISWA Magyar Tagozat elnöke bejelentette, hogy 2014 januárjától befejezi az aktív elnöki tevékenységét, de mint az ISWA örökös tagja figyelemmel kíséri, mind a Magyar Tagozat, mind a nemzetközi szervezet tevékenységét. 
 

 ISWA certificate
 
 
 
 
 
 
A Konferencián 84 országból több mint 1200 résztvevő hallgatta a szekció előadásait. A nyitóelőadásokat Paul H. Brunner a BÉCSI Műszaki EGYETEM profeszora, Mr Thomas Bubendorfer, hegymászó, Mr Richard David Precht, filozófus, Joseph Tohn a MA48 ügyvezetője és UHLI Syma környezetvédelmi tanácsos tartották. A szekcióülések 56 szekcióban zajlottak: a szerves hulladék, az energetikai hasznosítás, hulladékok jogi szabályzása, lerakóhelyek bányászata, klímaváltozás és hulladékkezelés összefüggése, köztisztasági feladatok, hulladék megelőzés, ÖKO gazdálkodás, lerakóhelyek üzemeltetése, fenntartható hulladékgazdálkodás, a részvényesek és a hulladékgazdálkodás, a hulladékkezelés finanszírozása, regionális hulladékkezelés főbb témakörökben hangzottak el kiemelkedő szakmai előadások.

A Világkonferencia konferencia előadásainak összefoglalója letölthető a www.iswa.org honlapon ISWA Knowledge Base menüből:
http://www.iswa.org/en/525/knowledge_base.html linkről.
 
A Közgyűlésen és a Konferencián készült fotók letölthetők a következő linkről:
http://www.iswa2013.org/EN/News/Congress+Impressions.aspx
 
A WM&R,tudományos folyóirat Konferenciára készült különszáma letölthető a következő linkről:
http://wmr.sagepub.com/content/31/10_su ppl.toc
 
Megnyílt a lehetősége az ISWA 2014. évi projekt támogatás pályázati javaslatok benyújtásának 2. fordulójára.
A javaslatok prioritása:
• a hulladék és egészségügy kapcsolata
• a globális hulladék visszanyerés piaca
• a klímaváltozás hatásainak adaptálása a hulladékkezelő létesítményekben
A pályázati javaslatok beadásának határideje: 2013. november 30.
 
Az ISWA pályázati javaslatok beadásának részletes feltételei az alábbi honlapon érhetők el:
http://www.iswa.org/fileadmin/galleries/Project%20Grant/Project_Grant_Application_Details_and_Procedures_2013.pdf

 

Tájékoztatás "A hulladékgazdálkodás jövője" tárgyú szemináriumról

Az ISWA Magyar Nemzeti tagja, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. az ISWA Magyar Tagozat Nemzeti Munkabizottságával együttműködve 2013. szeptember 2-5. közötti időszakban eredményes szemináriumot tartott „A hulladékgazdálkodás jövője” címmel. A 4 napos szemináriumot az ISWA Magyar Tagozat vezetője, Klug Lajos vezérigazgató, és Nagy György, az ISWA Nemzeti Bizottságának elnöke nyitotta meg. A fenntartható hulladékgazdálkodás megvalósítása érdekében a résztvevők megismerkedtek a magyarországi hulladékgazdálkodás helyzetével, a jogi szabályozással, a hulladékhierarchia változásával, hulladékhasznosítási és kezelési technológiákkal. Az elméleti képzést technikai látogatások követték.  
A rendezvényen 28 résztvevő - a hulladékgazdálkodás iránt érdeklődő fiatal szakember egyetemista, phd hallgató, és aktív szakember - vett részt.
9575
Az országos és a fővárosi települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszert, a közszolgáltatás változásának jogi elemzését, a téma kommunikációját, a hulladékok energetikai hasznosításának, hazai és európai helyzetét mutatták be az előadások.  A szeminárium hallgatói találkoztak az ISWA Magyar Tagozat tagszervezeteivel – a Köztisztasági Egyesülés, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség, a Környezetvédelmi Gyártók és Szolgáltatók Szövetsége, a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kht. és az ÖKO-PANNON Kht. vezetőivel. Bemutatásra került az ISWA Magyar Tagozat ifjúsági szekciója is.
„A hulladékgazdálkodás jövője” tárgyú szeminárium központi helyszíne a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű oktatóterme volt. A technológiai látogatások során a szeminárium résztvevői azt a feladatot kapták, hogy hatósági, üzemeltetői, lakossági és az NGO szemszögéből figyeljék az üzemek működését és tegyenek javaslatot az elérhető legjobb technológia szerinti üzemelésre.
A technológiai látogatások helyszínei:
  • Fővárosi Hulladékhasznosító Mű
  • Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ
  • Fegroup Zrt. központi hulladékhasznosító telephelye
  • Zöld Híd Régió Kft., Gödöllő: Mechanikai, biológiai hulladékkezelője
  • A.S.A. Magyarország Kft., Gyál: Alternatív tüzelőanyag gyártás és depóniagáz hasznosítás technológiájának telephelye.
Az új kezdeményezés elérte elsődleges célját, lehetőséget teremtett a hazai és nemzetközi hulladékgazdálkodás iránt érdeklődő egyetemi hallgatók, fiatal szakemberek részére a szakterületen bővebb elméleti és gyakorlati szakmai információk megszerzésére. Az eredményt a kitöltött hallgatói kérdőívek bizonyítanak.
A szeminárium interaktív összefoglalása, értékelése után, Dr. Hajdu György, az ISWA Magyar Tagozat elnöke megköszönte a kiváló szervezést, az előadók és a résztvevők aktív közreműködését, és átadta a tanúsítványokat a szemináriumi résztvevőknek. A szeminárium előadásai hamarosan kiadásra kerülnek.
 
9576

Klug Lajos vezérigazgató, az ISWA Magyar Tagozat vezetője köszöntötte a szeminárium résztvevőit

 
9587

Dr. Hajdu György, az ISWA Magyar Tagozatának elnöke 

 
9596
Nagy György, az ISWA Nemzeti Bizottságának elnöke
 

Előadások:

1. Nagy György, az ISWA Nemzeti Bizottság elnöke: „Magyarország hulladékgazdálkodása”

 

2. Nagy László, FKF Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettes: „A Főváros települési szilárd hulladék kezelési rendszere” 

 

 

 

3. Dr. Borosnyay Zoltán az ISWA Jogi Munkacsoport vezetője: „Települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatályba lépését követően”

 

4. Uhri László:  „Az FKF Zrt. települési szilárd hulladék kezeléssel összefüggő kommunikációs tevékenységéről”

 

5. Bánhidy János, ISWA Magyar Tagozat Energetikai hasznosítási munkacsoport vezetője: „A települési szilárd hulladékok energetikai hasznosítása, hazai helyzet és európai kitekintés”

 

6. Koltainé dr. Pfeiffer Zsuzsanna, az ISWA Magyar Tagozat titkára: „Tájékoztató az ISWA Magyar Tagozat tevékenységéről”

 

 

 

 

 

Felhívás „A hulladékgazdálkodás jövője”
tárgyú szemináriumon történő részvételre

Az ISWA Magyar Tagozat Nemzeti Munkabizottsága, az ISWA ifjúsági szekciójával együttműködve, 2013. szeptember 2-5. közötti időszakban „A hulladékgazdálkodás jövője” tárgyú szeminárium megtartását szervezi.
A fenntartható hulladékgazdálkodás megvalósítása érdekében a résztvevők megismerkednek a magyarországi hulladékgazdálkodás helyzetével, a jogi szabályzással, a hulladék hierarchia változásával, hulladékhasznosítási és kezelési technológiákkal. Az elméleti képzés után technikai látogatásokat tesznek Budapesten és a régióban, ahol megismerkednek a hulladékkezelő létesítmények technológiáival.

A Nemzetközi Köztisztasági Szervezet (ISWA) Magyar Tagozata a hulladékgazdálkodás iránt érdeklődő fiatal szakemberek és tanulók pályázatát és jelentkezését várja a  szemináriumra.  A szeminárium eredményes elvégzését tanúsítvány igazolja.

Az új kezdeményezés elsődleges célja, hogy lehetőséget teremtsen a hazai és nemzetközi hulladékgazdálkodás iránt érdeklődő egyetemi hallgatók, fiatal szakemberek részére a szakterületen bővebb elméleti és gyakorlati szakmai információk megszerzésére.


„A hulladékgazdálkodás jövője” tárgyú szeminárium programja:

A szeminárium központi helyszíne: Fővárosi Hulladékhasznosító Mű oktatóterme (1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12.)

2013. szeptember 2. 
9.00-9.15 Dr. Hajdu György, az ISWA Magyar Tagozat elnökének megnyitója
9.15-9.30 Nagy György, az ISWA Nemzeti Bizottság elnöke: „Magyarország hulladékgazdálkodása”
9.30-10.00Nagy László, FKF Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettes: „A Főváros települési szilárd hulladék kezelési rendszere” 
10.00-10.40 Dr. Borosnyay Zoltán az ISWA Jogi Munkacsoport vezetője: „Települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatályba lépését követően”
10.40-11.00 s z ü n e t
11.00-11.15 Laczkó Szilvia, FKF Zrt. Kommunikációs, PR  és Társasági Kapcsolatok Osztályának vezetője: „Az FKF Zrt. települési szilárd hulladék kezeléssel összefüggő kommunikációs tevékenységéről”
11.15-11.40 Bánhidy János, ISWA Magyar Tagozat Energetikai hasznosítási munkacsoport vezetője: „A települési szilárd hulladékok energetikai hasznosítása, hazai helyzet és európai kitekintés”
11.40-12.00 Koltainé dr. Pfeiffer Zsuzsanna, az ISWA Magyar Tagozat titkára: „Tájékoztató az ISWA Magyar Tagozat tevékenységéről”
12.00-13.00 Kérdések, hozzászólások.
13.00-14.00 s z ü n e t
14.00-16.00 Fővárosi Hulladékhasznosító Mű megtekintése

2013. szeptember 3.
10.00-13.00  Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ megtekintése
14.00-16.00  Fegroup Zrt. központi hulladékhasznosító telephelyének megtekintése

2013. szeptember 4.
9.00-11.00  Zöld Híd Régió Kft., Gödöllő: Mechanikai, biológiai hulladékkezelő meglátogatása a Kerepesi Hulladékkezelő Központban
13.00-15.00  A.S.A. Magyarország Kft., Gyál: Alternatív tüzelőanyag gyártás és depóniagáz hasznosítás technológiájának megismerése

2013. szeptember 5.
9.00-11.00  Találkozás az ISWA Magyar Tagozat tagszervezeteivel:
• Köztisztasági Egyesülés
• Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
• Környezetvédelmi Gyártók és Szolgáltatók Szövetsége
• Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kht.
• ÖKO-PANNON Kht.
11.00-12.00  Esettanulmányok
12.00-13.00  Szeminárium összefoglalása, értékelése, tanúsítványok kiadása

A szeminárium kedvezményes részvétel díja:
• diákok részére:                5.000.- Ft
• munkavállalók részére:   10.000.- Ft

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 22.

A jelentkezési lap letölthető ide kattintva.

Nyerjen utazást az ISWA 2013. október 7-11. között Bécsben megrendezésre kerülő világkonferenciájára!

online game

http://www.iswa.org/en/812/win_a_free_trip_to_the_iswa_world_congress_2013.html

Megalakul az ISWA Magyar Tagozat ifjúsági szekciója

A Nemzetközi Köztisztasági Szervezet (ISWA) Magyar Tagozata a hulladékgazdálkodás iránt érdeklődő egyetemisták jelentkezését várja a megalakuló ifjúsági tagozatába.

Az új kezdeményezés elsődleges célja, hogy lehetőséget teremtsen a hazai és nemzetközi hulladékgazdálkodás iránt érdeklődő egyetemi hallgatók részére a szakterületen bővebb elméleti és gyakorlati szakmai információk megszerzésére.

Az ISWA Magyar Tagozat ifjúsági szekciójába történő felvételre az egyetemi hallgatók motivációs levél benyújtásával pályázhatnak, melyet személyes szakmai beszélgetés követ. A szervezet munkájába való bekapcsolódás feltétele az angol nyelvismeret, az egyetemi tanulmányok operatív tantervi követelményeinek jó eredménnyel történő teljesítése, alapvető gazdasági témákban való jártasság, és a téma iránti elkötelezettség.

Az ISWA ifjúsági szekciójába felvételt nyert hallgatók bekapcsolódhatnak a magyar tagozat munkájába, lehetőségük nyílik a szervezet információ- és tudásbázisának feltérképezésére, valamint egy-egy témában való elmélyültebb kutatásra, amely tudományos diákköri dolgozatok, szakdolgozatok és publikációk megírásához is segítséget jelenthet.

Az ISWA Magyar Tagozatáról a www.iswa.hu, az ISWA Nemzetközi szervezet tevékenységéről a www.iswa.org honlapon érhető el bővebb információ.

AZ ISWA Magyar Tagozat ifjúsági szekciójába történő felvételhez a motivációs leveleket elektronikus formában az iswa_hungary@mail.datanet.hu és pfeifferzs@gmail.com címekre kérjük benyújtani. A jelentkezés határideje 2013. május 21.

 

Az FKF Zrt. második helyezést ért el az ISWA Kommunikációs Pályázatán

Az FKF Zrt. második helyezést ért el az ISWA Kommunikációs Pályázatán 
13 ország 21 pályázata közül a dobogós 2. helyezést érte el Társaságunk a Nemzetközi Köztisztasági Világszervezet (ISWA) pályázatán „Az FKF Zrt. a budapesti lakosság szolgálatában – Tegyünk együtt a környezetünkért!” elnevezésű kampányával. 
Az ISWA Kommunikációs Díjáért olyan eredményes kommunikációs programokkal, kampányokkal lehetett nevezni, melyek mindamellett, hogy figyelemfelkeltőek, a fenntartható hulladékgazdálkodást is népszerűsítik. 


A Kommunikációs Díjért folytatott versenyben a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. pályázatát csupán az első helyezést elért Manchesteri Hulladék-elhelyezési Hatóság hulladékhasznosítási programja előzte meg, a dobogó harmadik helyén pedig a bécsi MA 48 Ügyosztály cigarettacsikk elleni sikeres kampánya végzett.


A díjat Klug Lajos vezérigazgató és Szepessy Tamás stratégiai és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes vették át Dr. Hajdu György, az ISWA Magyar Tagozata elnökének jelenlétében 2012. szeptember 26-án Bécsben, a köztisztasági világszervezet központjában.

 

Hírek

Az olvadó sarki jég új turizmust teremt

2016-08-30 10:23:02 | www.alternativenergia.hu

+ Tovább

Elköltöztetnek egy falut a klímaváltozás miatt

2016-08-22 20:56:17 | www.alternativenergia.hu

+ Tovább

Döbbenetes különbség a dízel és az elektromos busz zajszennyezésében

2016-08-22 20:43:08 | www.alternativenergia.hu

+ Tovább

Mobilappal az ételpazarlás ellen

2016-08-22 20:19:54 | www.alternativenergia.hu

+ Tovább

Kipusztulnak a halak a tóból a meleg miatt

2016-08-12 14:11:32 | www.alternativenergia.hu

+ Tovább

Kipusztulnak a halak a tóból a meleg miatt

2016-08-12 14:11:32 | www.alternativenergia.hu

+ Tovább

Kúton tankolható villanyautót készített a Nissan

2016-08-12 14:06:10 | www.alternativenergia.hu

+ Tovább

Kúton tankolható villanyautót készített a Nissan

2016-08-12 14:06:10 | www.alternativenergia.hu

+ Tovább

A napenergia második virágkora vár Csehországra

2016-08-12 14:02:53 | www.alternativenergia.hu

+ Tovább

A napenergia második virágkora vár Csehországra

2016-08-12 14:02:53 | www.alternativenergia.hu

+ Tovább

Van, ami a klímaváltozásnál is jobban fenyegeti az állatokat

2016-08-12 13:56:21 | www.alternativenergia.hu

+ Tovább

Van, ami a klímaváltozásnál is jobban fenyegeti az állatokat

2016-08-12 13:56:21 | www.alternativenergia.hu

+ Tovább

Még jobban is keresnének a napenergiával a szénbányászok

2016-08-12 13:48:27 | www.alternativenergia.hu

+ Tovább

Még jobban is keresnének a napenergiával a szénbányászok

2016-08-12 13:48:27 | www.alternativenergia.hu

+ Tovább

Napenergia kerozin helyett?

2016-08-12 13:44:34 | www.alternativenergia.hu

+ Tovább